หากจะหาคำจำกัดความของมาหาสมุดที่ใกล้เคียง ก็คงจะต้องบอกว่า มาหาสมุดคือสถานที่ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนประสบการณ์ของการเข้าห้องสมุดให้กลายมาเป็นสิ่งที่รื่นรมย์เรื่องหนึ่งของชีวิต ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนักอ่านหน้าใหม่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มาหาสมุดเลือกที่จะใช้วิธีการนำหนังสือเข้าไปสู่ชีวิตประจำวันของคนทุกคนอย่างแนบเนียน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่เหมาะกับการหย่อนใจ มีหนังสือรายล้อมอยู่รอบตัว พร้อมให้หยิบจับขึ้นมาอ่านตลอดเวลา น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างหนังสือกับตัวคนที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนและการอ่าน ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่มาหาสมุดมุ่งมั่นจะทำให้เกิดขึ้น มุมเครื่องดื่มและขนมที่เลือกมาอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาหาสมุดเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้เวลา เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือให้มากขึ้นนั่นเอง


 
 

มาหาสมุด

094-169-5191
Line ID: nutjaiyai
FB: nutthaphong niamnud
nutthaphongn@Gmail.com