12931228_10209440024385495_713173720632238364_n.jpg


h o m e m a d e
J & J

salapao-lava.png
นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่า และเน้นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนเป็นหลัก

SHOP LOCATION

หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์ ‘Homemade J&J’ ล้วนมีที่มาจากความต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่า และเน้นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนเป็นหลัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีที่จากการที่เคยได้ทำทานเองสมัยอยู่ต่างประเทศ และได้เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลังจากกลับมาที่เชียงใหม่

ความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ การหาข้อมูลลงลึกในกรรมวิธีการผลิตโดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับเป็นหลัก การนำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็น นมอัลมอนด์ที่คั้นจากเมล็ดอัลมอนด์ล้วนๆ เพื่อรักษาคุณประโยชน์ให้คงอยู่อย่างครบถ้วน

Kombucha ชาหมักกับยีสต์ ที่เลือกใช้เฉพาะใบชาออร์แกนิคหมักกับยีสต์สดธรรมชาติเท่านั้น อีกทั้งยังเลือกแต่งรสโดยใช้ผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลอดสารพิษและเป็นผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีนั่นคือสูตรชาใบ ชาอัสสัมหรือชาป่าธรรมชาติที่เก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งเท่านั้น แต่งกลิ่นธรรมชาติ จากผลไม้ ดอกไม้ เครื่องเทศที่คิดค้นขึ้นมาเอง โดยจะเน้นวัตถุดิบอื่นๆต้องหาได้ในท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา จุดเริ่มต้นของสิ่งนี้มาจากความชื่นชอบการดื่มชาจึงได้มีการพยายามเสาะหาชาที่มีเอกลักษณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ

เรื่องราวที่มาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นที่จะสรรหาและส่งต่อคุณประโยชน์ออกไปให้กับผู้คน ดังสโลแกน “all natural and vegan friendly” นั่นเอง

TEL: 098-787-8761
FB: Home Made J&J
LINE: homemadejandj
IG: homemade_jandj

S__12402746.jpg
S__12402748.jpg
S__12402747.jpg

CONTACT
HOMEMADE J&J

Name *
Name