อาจเพราะด้วยตัวบ้านตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของหมู่บ้าน อีกทั้งยังอยู่ติดกับลานกิจกรรม นั่นจึงทำให้ แกลลอรี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในหมู่บ้านและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

นอกจากการเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะประจำหมู่บ้านแล้ว แกลลอรี่‘ข้างวัด’ ยังรับจัดแสดงผลงานของศิลปินแบบเปิดกว้างอีกด้วย และเพราะบรรยากาศที่น่ารักยังทำให้แกลลอรี่กลายเป็นพื้นที่รวมตัวสังสรรค์ของคนในหมู่บ้าน
อยู่เป็นประจำ 

ในอีกมุมหนึ่ง แกลลอรี่‘ข้างวัด’ยังเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะช่วยร่นระยะห่างระหว่างงานศิลปะกับบุคคลทั่วไป ให้ได้เข้าใกล้กันมากขึ้นอีกด้วย


 
 

Gallery Kang Wat

Taned: 086-613-4759

FB: GalleryKangWat
gallerykangwat@gmail.com