12931228_10209440024385495_713173720632238364_n.jpg


E a t   M e
P l e a s e
 

ความใส่ใจที่ถูกใส่ลงไปในทุกขั้นตอนและ
ความประณีตในตัวของชิ้นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

SHOP LOCATION

Eat Me Please

“เสพงานศิลป์ทางตา ลิ้มลองรสชาติผ่านปลายลิ้น” คือคำจำกัดความที่ ‘Eat Me Please บ้านขนมสวย’ ใช้บอกเล่าให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและโดดเด่น อย่างที่อยากจะนำเสนอให้ผู้พบเห็นได้สัมผัสถึงความใส่ใจที่ถูกใส่ลงไปในทุกขั้นตอนและความประณีตในตัวของชิ้นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

‘Eat Me Please บ้านขนมสวย’ ร้านขนมไทยประยุกต์ ที่มีแนวคิดของการ อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ของขนมไทยที่หาทานได้ยากในปัจจุบันให้คงอยู่และสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงถูกใจคนรุ่นเก่า โดยใช้วิธีการสร้างสรรค์และประยุกต์เพื่อให้ได้ออกมาซึ่งสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

FB: eatmepleasebynumfon

 
 

CONTACT
EAT ME PLEASE

 

Name *
Name