บรรยากาศภายในงาน
BANN KANG WAT
YARD SALE

14695416_1236746059701769_371157862617586789_n.jpg

WINTER SEASON
YARD SALE #1

22196438_1592632310779807_8652236598534139200_n.jpg

WINTER SEASON
YARD SALE

#ตอนของสะสม

14938092_1259425437433831_9172333836680344855_n.jpg

WINTER SEASON
YARD SALE #2

21462429_1575024802540558_8617252712547608251_n.jpg

WINTER SEASON
YARD SALE

#Winter Season

16002914_1337950146248026_3678930928216851427_n.jpg

WINTER SEASON
YARD SALE #3